Živeti Glasno
Živeti Glasno

Episode 13 · 1 month ago

Ana Bojčić: Kreativnost je sada moj zadatak

ABOUT THIS EPISODE

Današnji razgovor sa Anom Bojčić, kreatorkom i osnivačem brenda Škrabac, otvaramo pričom o tome kako uskladiti svoj posao sa porodicom i majčinstvom.

Ana je u skladu sa svojim životnim razdobljem kreirala i crtež o Dalaj mami, ne pitajući se mnogo šta ona sama misli o svojim crtežima, dopuštajući javnosti da proceni koliko im se ono što ona stvara, dopada.

Zašto nije želela da ima nekreativan posao, te stvorila biznis svojih snova, šta ju je naučio bazar u Pančevu, i koliko poverenje i intuicija igraju ulogu u stvaralaštvu, govorila nam je Ana Bojčić.

Uživajte u mom razgovoru sa njom.

Produkcija: Fabrika kreativnosti