Živeti Glasno
Živeti Glasno

Episode 3 · 3 months ago

Maja Pakić: Kako da dozvoliš sebi da živiš kreativno?

ABOUT THIS EPISODE

Današnji razgovor sa učiteljicom meditacije i holističkom umetnicom Majom Pakić posvećen je meditativnoj kreativnosti.

Kako su meditacija i kreacija isprožimane, na koji način je naša lista prioriteta povezana sa kreativnošću, ali i zašto samopodrška nije egoizam, pričala nam je Maja Pakić.

Uživajte u našem razgovoru i praktičnim meditativnim vežbama koje nam je spremila Maja Pakić.

Produkcija: Fabrika kreativnosti